Хэн нь хэн бэ

Солонгосын зарим авиа компанид их хэмжээний торгууль ногдуулжээ

Өмнөд Солонгосын хэд хэдэн авиа компани нисэхийн аюулгүй ажиллагааны зөрчил удаа дараа гаргаж, санаатайгаар мэдээллийг нуун дарагдуулсан, гуйвуулсан, бүрэн засаж арилгаагүй учир их хэмжээний мөнгөн торгууль ногдуулжээ.

Windows Paint-ийг хасна

Бидний хүүхэд нас эсвэл 1990, 2000-аад онд анх компьютертэй танилцах үеийн нэгэн хэсэг болсон Microsoft Paint-ийг хэрэглээнээс гаргах болсон харамсалтай мэдээг зарлалаа.