БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ИРГЭД, ОЛОН НИЙТ ТА БҮХНИЙГ УЛААНБААТАР ХОТЫН 2040 ОН ХҮРТЭЛХ ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ КОНЦЕПЦ БОЛОВСРУУЛАХ УРАЛДААНЫ ҮЗЭСГЭЛЭНД УРЬЖ БАЙНА.

Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний концепц боловсруулах уралдаанд дараах 6 баг бүтээлээ ирүүлсэн.

Шинэ мэдээнүүд